Kapat X

Avrupa Birliği Uyum yasaları ve iç piyasada üretilen ürünlerimizi tehdit ederek piyasayı bozan ürünlerin ithalatının yapıldığı ülkelere koruyucu önlemlerin konulması nedeniyle Dış ticaret mevzuatı, KDV mevzuatı, Serbest Bölgeler mevzuatı, Kaçakçılık mevzuatı, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Dış Ticarette Standardizasyon v.b. mevzuat işlemleri ve bunlara bağlı tebliğler , genelgeler, tasarrufu yazılar sürekli olarak değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir. Bu değişiklikleri en iyi ve en hızlı şekilde takip ederek müşterilerimize bildirmekte ve geniş kapsamlı değişikliklerde de eğitim ve seminerler düzlenmektedir. ,

Ayrıca Mevzuat Birimi; Müşterilerimizin gümrük idarelerinde işlem görmüş veya gören eşyalar mevzuat gereği gümrük vergilerden kaynaklı bir ihtilaf olması halin de gümrük mevzuatında öngörülen itiraz hakkını gerçekleştirir. İtirazın olumsuz sonuçlanması halinde İdari Yargı nezdinde dava açılması yönünde danışmanlık hizmeti verir. ,

Müşterilerimizin uluslararası eşya ticaretinde öğrenmek istedikleri gümrük ve dış ticaret konularında soru ve sorunlarına cevap verir ve çözüm üretir, İşlemlere başlamadan önce İthal veya ihraç edilecek eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu tespit eder ve dış ticaret mevzuatı gereği alınması gereken izin ve işlemler hakkında bilgi verir, ,

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) çıkartılması, Bağlayıcı tarife bilgisi dışında kalan kimyasal maddelere tarife bilgisi alır, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) çıkarılması konusunda danışmanlık yapar, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine müşterilerimizin işyerlerinde yapılacak denetime konu ithalatlara ait dosyaların önceden incelenmesi ve düzenlenecek Değerlendirme Raporundan önce belirlenen konular üzerin de bir görüş bildirir

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0212) 511 84 97

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır | İGT Global Gümrük Müşavirliği A.Ş .
Top