Kapat X

Serbest Dolaşıma Giriş (İthalat)

Anasayfa / Hizmetler / İthalat / Serbest Dolaşıma Giriş (İthalat)

 • Sipariş verilecek eşyayla ilgili fizibilite çalışması yapar, G.T.İ.P. tespiti yapabilmek için eşyanın cinsini,özelliğini,nerede kullanıldığını,neden mamul olduğunu,ne işe yaradığını,teknik sipeklerini , varsa katalog ve teknik dökümanlarını ve yurt dışının kullandığı G.T.İ.P.’i ilgili müşteriden temin eder. Tecrübeli Müşavirler bölümüne iletir, G.T.İ.P. tespitini yaparak müşteriye iletiriz.
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti ve maliyet çalışması yapılması suretiyle GV, KDV, ÖTV, Damping, Gözetim vb. maliyetleri önceden bildiririz.
 • Eşyanın G.T.İ.P. tespiti yapıldıktan sonra gümrük ve dış ticaret mevzuatı gereği yurt dışından temin edilmesi gereken evrakları müşteriye yazılı kayıt ortamında iletiriz.
 • Gelecek eşyayla ilgili yurt dışından getirilen fatura ve diğer evrakları mail ortamında müşteriden temin eder, evraklar incelendikten sonra varsa eksik bilgi ve belge bunları tespit edip müşteriye iletiriz.
 • Eşya'nın nakliyat sigorta poliçesini müşterinin onayı ile sigorta şirketimize yaptırırız.
 • Eşya Gümrüklü Genel Antrepoya getirilecek ise müşteriyi en uygun antrepo seçimi hususunda bilgilendirerek antrepoyu belirleriz.
 • Nakliyeciden eşyanın seyahat ve evrak bilgilerini takip ederiz.
 • Geliş ihbar bilgisi alındıktan sonra müşteriden; ödeme ve teslim şekline göre gelen eşyanın evraklarını temin eder, evrakları kontrol ederek varsa eksiklikler müşteriye kayıt ortamında iletiriz.
 • Müşteriye iletmiş olduğumuz eksik bilgi ve belgeleri takibe alarak tamamlattırırız.
 • Gelen eşyanın geliş ihbar bilgisi alındıktan sonra nakliyeci ile irtibata geçer, nakliyeciden ordino alabilmek için nakliyeciye ödenmesi gereken masraflar tespit ederek müşteriye kayıt ortamında iletiriz.
 • İthalat beyannamesi hazırlar, detaylı vergi ve masraf tablosunu elektronik ortamda bildiririz.
 • Nakliyeciden ordinonun alınabilmesi için ordino, navlun ve diğer masrafların ödemesini yapar veya yaptırırız.
 • Müşteriden konşimentoyu cirolu şekilde temin eder. Deniz yoluyla gelen eşyalarda varsa geçici kabul işlemleri yaptırılarak ordinoyu aldırırız.
 • Nakliyeciden özet beyan tarih ve numara bilgisini temin eder sisteme işleriz.
 • Gerek görülmesi halinde Küşat yaparız.
 • Eşya ile ilgili; ardiye,tahmil-tahliye ve demurajı ilgili yerlerden öğrenerek sisteme işleriz.
 • Elektronik Veri Transferi (EDI) sistemi ile tescil edilen beyanname ve ekindeki belgeleri tam takım halinde eksiksiz bir şekilde ilgili gümrüğe ulaştırırız.
 • Tescil onaydan geçtikten sonra beyannamenin muayene kriterini (mavi,beyaz,sarı,kırmızı) sistemden takip ederiz.
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak Eşyanın muayenesini yaptırırız.
 • Beyanda uyumsuzluk, eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulmasını takiben ilgili birimleri bilgilendiririz.
 • İzni gerektiren dosyaları ilgili kurumlara gönderir, izin işlemlerinin başlayabilmesi için ödemelerini yapar (TSE, DTS, TAREKS, Tarım İl Müdürlüğü , Zirai Karantina vb.) ve izin işlemlerini takip ederiz,
 • Gümrükte eşyanın muayene edilmesinden sonra eğer varsa eksiklik, hata, hasar veya beyana uyumsuzluk durumunda tutanakların tutulmasını takiben en kısa sürede müşteri bilgilendirmesi yaparız.
 • Gümrüklerdeki işe takibini sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcıları ve uzman çalışanlarımızla yaparız
 • Gümrük iş takip personelinden beyannamenin kapatıldığını öğrendikten sonra bu bilgiyi vergilerin ve ardiyenin yatırılması için muhasebeye ve müşteriye iletir ve sisteme işleriz. Ücret talebinden sonra varsa ek ardiye ve mesai vb. masraflar ek masraf talep formuyla talep ederiz.
 • İthalat dosyası ile ilgili tüm süreç işlemleri elektronik ortamdan takip edilebilmesi için anında sisteme işleriz.
 • Tahakkukları yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerini yaparız.
 • Vergiler ve ardiye ödendikten sonra, yapılan havale dekontunu gümrüğe iletiriz.
 • İlgili firmanın bildirmiş olduğu Eşyanın teslim adresine fiziki teslimi için, dahili nakliyeciye talebi geçer müşteriye bilgi veririz.
 • Dosyanın başlangıcından bitimine kadar gümrük ve dış ticaret mevzuatına uygun tüm prosedürlerini yaparız
 • Hizmet faturası ve dekont ekinde tüm masraf faturalarını muhasebeleştirir ve dijital arşiv sistemimize aktarırız. (Sadece müşterilerimiz verdiğimiz şifre ile sistemden ücretsiz olarak takip edebilir.)
 • Tüm ithalat evraklarını kapalı zarf içinde müşterimize teslim eder ve dijital arşiv sistemimize aktarırız(Sadece müşterilerimiz verdiğimiz şifre ile sistemden ücretsiz olarak takip edebilir.)
 • Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız.
 • Müşteriden gelen taleplere hemen cevap veririz.
 • Müşterilerimizin görüşlerini, önerilerini ve şikayetlerini birer hediye olarak görüyor ve en mükemmel ürün ve hizmetleri sunmak için müşterilerimizden ilham alıyoruz.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0212) 511 84 97

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır | İGT Global Gümrük Müşavirliği A.Ş .
Top